Velkommen til vårt kundesenter på nettet

For å kunne yte bedre service har vi opprettet et kundesenter på Internett. Her kan du registrere nye saker, sjekke status på tidligere registrerte saker eller søke i kunnskapsdatabasen vår. Hvis du vil registrere en sak, klikker du på Ny sak. Hvis du vil sjekke status på saker du tidligere har registrert, må du logge deg inn først. Hvis du har glemt passordet ditt, kan du få det tilsendt til din registrerte e-postadresse ved å klikke på Glemt passord?.

Hvis du ikke er registrert, kan du klikke på Registrer deg. Etter registreringen kan du logge deg inn umiddelbart.

Hvis du vil søke i vår database med vanlige spørsmål, klikker du på FAQ.